Obwody

OBWÓD 152 - link do mapki

Powierzchnia tego obwodu to 8030 ha. Obwód zalicza się do kategorii leśnych, z powierzchnią leśna 4232 ha.

fot1 fot2

fot3

 

Obwód znajduje się na północ od miasta Chełm, obejmuje las Stańków i las Czułczyce, obwód leśny z ogromnym zasobem zwierzyny płowej, czarnej, drobnej. Występuje tu łoś, jeleń, dzik, sarna, borsuk, lis, jenot, bóbr, kuna,zając, bażant, i inne. Okres w miesiącu wrześniu to czas w którym odwiedza nas wielu gości, są to przede wszystkim myśliwi chcący przeżyć niesamowitą przygodę w czasie rykowiska i pozyskać wymarzonego byka w okolicznościach, które pamięta się do końca życia.

OBWÓD 169 - link do mapki

Obwód ma powierzchnię 7631 ha, w tym 793 ha powierzchni leśnej.

po1 po2  

Obwód znajduje się na południe od miasta Chełm. Jego terytorium to rozległe pola z azylami dla zwierzyny drobnej jak zając, bażant, kuropatwa. W granicach obwodu znajduje się rezerwat Sobowice, który jest ostoją dla dzika, łosia i sarny. Tereny leśne są niewielkie aczkolwiek dębina wabi dużą ilość dzika. Rozległe pola gwarantują obfitość karmy dla zwierzyny płowej, liczne rudle są szczególnie zauważalne i cieszą oko w porze zimowej. Okres polowań na kozły gwarantuje satysfakcję kolegom preferującym trofea z dużą ilością punktów CIC.

OBWÓD 187 - link do mapki

Powierzchnia obwodu to 6137 ha, w tym 1252 ha terenów leśnych.

Obwód polno - leśny na południe od miasta Chełm, położony wokół miejscowości Leśniowice przyciąga myśliwych zarówno polujących z ambon na obrzeżach lasu jak i preferujących polowanie z podchodu w obrębie pól uprawnych. Ogromne areały upraw kukurydzy, buraków cukrowych, pszenicy i rzepaku gwarantują spotkanie ogromnych watah dzików w najmniej przewidywanych miejscach. Na terenie obwodu z każdym rokiem rozrasta się populacja jelenia. Miejscowi myśliwi zostali zmuszeni do przypomnienia sobie zasad selekcji w zakresie pozyskiwania byków, gdyż już teraz warto poczekać na potężnego matadora, niż nasycić się pierwszym napotkanym wieńcem. Nie jest tajemnicą ilość sukcesów w pozyskiwaniu trofeów kozłów, ogromna ilość sarny oraz od lat prawidłowo prowadzona selekcja gwarantuje satysfakcję. Niejednokrotnie w czasie zasiadki można nacieszyć oko widokiem potężnych łosi, które upodobały sobie te okolice.

OBWÓD 205 - link do mapki

Obwód ma powierzchnię 8384 ha, w tym 1901 ha terenu leśnego.

Obwód ten położony jest wokół miejscowości Wojsławice na południe od miasta Chełm, jego rzeźba jest wyjątkowa, gdyż charakteryzuje się dużym pofałdowaniem terenu. Miłośnicy polowania z podchodu mają tutaj okazję do licznych niespodziewanych spotkań z dzikami w myśl zasady "za każdym pagórkiem niespodzianka". Okolica to początki Roztocza, które charakteryzuje się populacją mocnych rogaczy, przyciąga to jak magnez licznych gości komercyjnych z kraju jak i zagranicy.

na górę